Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:31:13
-00:17:31
+00:14:46
947 947
35 / 89
-00:11:34
+00:11:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii