Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:34:37
-00:14:07
+00:18:10
1566 1566
77 / 105
-00:09:21
+00:17:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii