Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:52
-00:39:30
+00:33:31
5904 1650
K30 : 802
259 / 341
-00:22:29
+00:29:22
01:03:53
-00:40:17
+00:33:33
6270 1635
K30 : 807
284 / 373
-00:25:13
+00:29:45
00:33:11
-00:15:33
+00:16:44
1322 1322
76 / 112
-00:14:04
+00:16:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii