Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:02
-00:40:08
+00:33:42
6312 1655
K30 : 813
319 / 438
-00:26:32
+00:23:07
00:29:06
-00:19:38
+00:12:39
578 578
42 / 142
-00:14:13
+00:06:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii