Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:40:44
-00:08:00
+00:24:17
2094 2094
94 / 95
-00:02:55
+00:16:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii