Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:30:00
-00:18:44
+00:13:33
747 747
34 / 106
-00:15:25
+00:08:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii