Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:32:05
-00:16:39
+00:15:38
1117 1117
48 / 87
-00:08:22
+00:10:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii