Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:01
-00:45:01
+00:34:19
5965 1803
K30 : 835
241 / 298
-00:19:45
+00:27:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii