Martina Tararuj

Women in Real Estate Poland / SCG International
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:26:11
-00:22:33
+00:09:44
170 170 1 1
8 / 92
-00:16:37
+00:02:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii