Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:32:20
-00:16:24
+00:15:53
1181 1181
45 / 84
-00:14:51
+00:10:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii