Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:15:41
-00:28:29
+00:45:21
8238 2793
K30 : 1328
381 / 389
-00:10:25
+00:37:50
00:33:48
-00:14:56
+00:17:21
1421 1421
62 / 95
-00:09:51
+00:10:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii