Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:33:36
-00:15:08
+00:17:09
1388 1388
67 / 106
-00:11:49
+00:12:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii