Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:31:56
-00:16:48
+00:15:29
1083 1083
44 / 87
-00:08:31
+00:10:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii