Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:32:06
-00:16:38
+00:15:39
1119 1119
44 / 84
-00:15:05
+00:10:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii