Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:40
-00:36:42
+00:36:19
6491 1978
K20 : 519
198 / 260
-00:27:59
+00:34:08
00:34:08
-00:14:36
+00:17:41
1505 1505
68 / 87
-00:06:19
+00:12:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii