Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:35:19
-00:13:25
+00:18:52
1642 1642
76 / 106
-00:10:06
+00:13:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii