Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:28:25
-00:20:19
+00:11:58
455 455
17 / 84
-00:18:46
+00:06:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii