Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:29:49
-00:18:55
+00:13:22
713 713
26 / 89
-00:12:58
+00:10:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii