Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:39:27
-00:09:17
+00:23:00
2020 2020
84 / 87
-00:01:00
+00:17:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii