Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:31:57
-00:16:47
+00:15:30
1086 1086
45 / 87
-00:08:30
+00:10:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii