Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:29:23
-00:19:21
+00:12:56
632 632
26 / 87
-00:11:04
+00:07:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii