Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:17:43
-00:26:27
+00:47:23
8367 2880
K30 : 1372
361 / 372
-00:10:34
+00:42:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii