Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:34:39
-00:14:05
+00:18:12
1570 1570
78 / 105
-00:09:19
+00:17:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii