Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:25:19
-00:23:25
+00:08:52
111 111
8 / 89
-00:17:28
+00:05:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii