Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:27:03
-00:21:41
+00:10:36
275 275
14 / 105
-00:16:55
+00:10:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii