Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:30
-06:39:13
+00:36:49
246 44
K40 : 21
10 / 15
-00:53:55
+00:17:20
00:30:59
-00:17:45
+00:14:32
911 911
25 / 59
-00:14:03
+00:06:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii