Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:32:50
-00:15:54
+00:16:23
1268 1268
49 / 84
-00:14:21
+00:10:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii