Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:34:19
-00:14:25
+00:17:52
1535 1535
48 / 64
-00:05:38
+00:14:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii