Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:30:39
-00:18:05
+00:14:12
860 860
32 / 87
-00:09:48
+00:08:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii