Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:15:03
-00:33:42
+00:46:17
6622 5146
186 / 197
-00:29:18
+00:39:35
01:12:39
-00:35:36
+00:42:46
5893 4672
229 / 256
-00:35:36
+00:34:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii