Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:32:42
-00:16:02
+00:16:15
1253 1253
6 / 8
-00:04:39
+00:07:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii