Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:07
-00:41:08
+00:37:14
5221 4305
109 / 136
-00:19:40
+00:27:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii