Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:30:36
-00:18:08
+00:14:09
849 849
33 / 92
-00:12:12
+00:07:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii