Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:56:50
-00:49:55
+00:27:21
5804 4871
66 / 133
-00:25:16
+00:16:50
00:54:22
-00:54:23
+00:25:36
2732 2539
36 / 119
-00:32:23
+00:11:59
01:09:50
-00:38:25
+00:39:57
5602 4525
104 / 126
-00:32:53
+00:31:21
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii