Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:33:08
-00:15:36
+00:16:41
1317 1317
9 / 14
-00:06:20
+00:08:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii