Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:29:46
-00:18:58
+00:13:19
704 704
33 / 106
-00:15:39
+00:08:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii