Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:54:53
-00:53:22
+00:25:00
2439 226
72 / 158
-00:33:41
+00:22:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii