Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:03
-00:34:43
+00:30:31
314 63
K30 : 30
15 / 23
-00:17:15
+00:24:20
00:27:33
-00:21:11
+00:11:06
339 339
18 / 112
-00:15:13
+00:11:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii