Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:28
-00:36:54
+00:36:07
6453 1959
K30 : 938
288 / 350
-00:27:05
+00:30:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii