Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:33:40
-00:15:04
+00:17:13
1396 1396
52 / 89
-00:09:07
+00:13:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii