Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:37:17
-00:11:27
+00:20:50
1878 1878
79 / 92
-00:05:31
+00:13:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii