Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:33:08
-00:15:36
+00:16:41
1314 1314
62 / 106
-00:12:17
+00:11:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii