Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:32:38
-00:16:06
+00:16:11
1237 1237
57 / 87
-00:07:49
+00:10:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii