Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:38:08
-00:10:36
+00:21:41
1955 1955
82 / 89
-00:04:39
+00:18:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii