Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:36:23
-00:12:21
+00:19:56
1782 1782
33 / 45
-00:04:06
+00:11:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii