Krysia Bajor

Digital One / Digital One
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:31:00
-00:17:44
+00:14:33
913 913 1 2
33 / 89
-00:11:47
+00:11:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii