Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:36:36
-00:12:08
+00:20:09
1806 1806
92 / 106
-00:08:49
+00:15:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii