Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:46:56
-01:01:49
+00:18:10
752 721
27 / 260
-00:44:01
+00:11:32
00:49:33
-00:58:42
+00:19:40
1002 941
45 / 260
-00:47:53
+00:14:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii