Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:38:48
-00:09:56
+00:22:21
1987 1987
82 / 87
-00:01:39
+00:16:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii