Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:38
-00:44:37
+00:33:45
4649 718
88 / 126
-00:34:08
+00:23:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii